Tijdens de uitvoering van online vernieuwingsprojecten instrueer, train en begeleid ik contentmanagers en -redacteuren met praktische processen en heldere richtlijnen.

Door een zorgvuldige overdracht van de kennis en ervaring die ik tijdens een project opdoe, is uw organisatie klaar om ook in de toekomst uw content efficiënt te beheren. Uw medewerkers beschikken over de benodigde kennis en zijn getraind om die toe te passen. Alles is overdraagbaar en gewaarborgd, vastgelegd in documentatie, redactieregels, auteurssjablonen en auteursrichtlijnen.